Ambtsketen Westerkwartier

het idee ontwerp

een kwartier

Het idee voor het ontwerp van de ambtsketen heb ik gevonden in het nieuwe gemeente logo voor het Westerkwartier. Hier is uit een vierkant een kwartier gesneden, de restvormen geven de letters W en een gestileerde K. Dit uitgenomen vierkant, het kwartier heb ik opgepakt en is de basis van het ontwerp.

41 dorpen

De nieuwe gemeente telt 41 dorpen of kernen. Ik heb 41 kwartieren gerangschikt in grootte naar inwonertal. De nieuwe gemeenteplattegrond heb ik door een diagonaal verdeeld in 2 helften zo ontstaan 20 dorpen aan de oostgrens en 21 dorpen aan de westgrens.
De kwartieren zijn geplaatst op de contourlijn van een ambtsketen, de noord/zuid positie van de dorpen is zoveel mogelijk onveranderd.

DNA

Je kunt de rangschikking ook zien als de DNA keten van de gemeente Westerkwartier.

verbinding in beweging

waterlopen

De kwartieren verdeeld over de contourlijn moeten nu nog met elkaar verbonden worden. Het water uit Drenthe wordt afgevoerd door de waterlopen naar het lauwersmeer > de waddenzee. Door de waterlopen zoals de lauwers, het aduarderdiep, en het reitdiep te verbeelden als één stroom, waaraan de dorpen liggen, ontstaat “verbinding in beweging”. Je kunt de waterloop ook zien als een g4 of straks een g5 netwerk waarmee de inwoners digitaal verbonden zijn met hun gemeente.

de penning

De penning met aan de ene kant het rijkswapen en aan de andere kant het nieuwe gemeentewapen [wordt later toegevoegd] is geprojecteerd in het grootste kwartier de basis van het ontwerp. Subtiel heb ik het gemeente logo als kroontje en scharnierpunt toegevoegd, omdat het logo ook de gemeente representeert. Dit kwartier kan draaien zodat of het gemeentewapen voor is of het rijkswapen.

uitvoering in zilver

hol > bol

De uitgezaagde vierkanten in zilver zijn gerangschikt zoals in het ontwerp.

De kwartieren in de onderste helft van de keten heb ik hol geklopt en verbeelden de lager gelegen gebieden, de veengronden. Ze worden minder hol naar het midden van de gemeente, de zandgronden. Het kwartier dat staat voor Zuidhorn verloopt van hol naar bol en verbeeldt de uitloper van de hondsrug. Ik heb de kwartieren boven het midden licht bol gemaakt, de kleigronden en sterk bol gemaakt in het bovenste gedeelte de wierden.

schakels

De “waterloop” wordt in stukken gezaagd zodat er schakels, ketens ontstaan, waarop de kwartieren en de scharnieren gesoldeerd worden. De scharnierpunten heb ik zo gemaakt dat ze aan de voorzijde niet opvallen, alsof de waterloop doorstroomt.

polijsten en montage

van a tot z handwerk

De ambtsketen is geheel met de hand vervaardigd, er zijn geen gegoten onderdelen gebruikt. De vierkanten zijn op de schakels gesoldeerd in dezelfde positie als het logo. Het geheel is geschuurd, eerst grof dan fijn, geslepen met polijstpoeder en daarna hoogglans gepolijst, daarna zijn de schakels in elkaar gehaakt. Als laatste wordt de penning ingehangen.

meesterteken

In de penning is mijn meesterteken ingeslagen en de keurtekens van de waarborg waaronder een jaarletter. Zo is altijd terug te vinden door wie en wanneer de ambtsketen is gemaakt.

plaatsnamen

DNA

Een overzicht met alle plaatsnamen van de dorpen zoals gerangschikt over de keten.

Wanneer de burgemeester de ambtsketen draagt heeft hij/zij de gehele gemeente om zich heen. Hij/zij staat midden in de gemeente. Dit staat voor het D van het DNA: DICHTBIJ.

De basisvorm het vierkant, recht toe recht aan, is eerlijke vormentaal zonder opsmuk, het vertelt een helder verhaal over de gemeente. Dit staat voor de N van het DNA: NUCHTER.

Door de bewust gekozen hoogglans afwerking van de ambtsketen schittert ieder kwartier, met het bewegen van de dra[a]g[st]er straalt elk dorp.

De commissie heeft gekozen voor een gedurfd ontwerp dat harmonieert met het logo.
Dit staat voor de A van het DNA: AMBITIEUS.dank

Ik bedank de commissie huisstijl herindeling gemeente Westerkwartier voor de keuze van mijn ontwerp en de opdracht deze te mogen uitvoeren.

2 januari 2019
Roger Veldman goudsmid-ontwerper
Ontwerp, uitvoering en fotografie ©Roger Veldman